Kurumsal Ortamda Kablosuz Ağ Güvenliğinin Sağlanması

Kurumsal ortamlarda misafir kullanıcılara ve kurum çalışanlarına hizmet vermek amacı ile kablosuz ağ yayınları yapılmaktadır.…

Network Kısaltmalar

802.1q VLAN taggingAAA Authentication, Authorization and AccountingAAR Automated alternate routingACE Access Control EntryACL Access Control ListACL Access Control ListAFI Authority and Format…