SiberdincSiberdinc Siber Güvenlik, Ağ Güvenliği, Cyber Security

NMAP Komutu ve Kullanımı

Bu yazıda, her Linux kullanıcısının kullanmayı bilmesi gerektiğini düşündüğüm nmap komutu örnekler ile ele alınmıştır.
Merhaba, bu yazıda her Linux kullanıcısının mutlaka kullanmayı öğrenmesi gereken bir yazılım olan nmap programından bahsetmek istiyorum. Belki de adını duymuşsunuzdur ancak bu yazıda, bir kaç örnekle birlikte kullanımını göstermek istiyorum.

nmap Nedir?

Network Mapper yani ağ haritasını çıkaran program olarak bilinen nmap, detaylarına inildiğinde çok güçlü bir ağ yönetim yardımcısıdır. Bünyesinde barındırdığı bir çok tarama seçeneği ile ağda bulunan cihazların keşfedilmesini sağlar.

Nmap Script Engine adı verilen scriptleri kullanarak, ağda bulunan cihazların zafiyetlerini keşfetme ve gerekli önlemleri alma imkanı verir. Komut satırından nmap komutuyla kullanabileceğiniz gibi, GUI sürümü olan zenmap programını da kullanabilirsiniz. Bu yazıda komut satırından kullanım gösterilecektir.

nmap Kurulum

Nmap programı hemen hemen tüm dağıtımların paket depolarında yer almaktadır. Kurulum için apt komutu ile devam edelim.

sudo apt install nmap

İşte bu kadar. nmap bilgisayarınıza kuruldu. Komut satırında nmap --help komutunu verdiğinizde, oldukça detaylı kullanım parametrelerini görebilirsiniz. Bu yazıda hepsinin detayına girmemiz mümkün olmadığından çoğunlukla kullanılanları göreceğiz.

nmap Tarama Adımları

nmap Varsayılan Kurallar

 • Siz herhangi bir tarama türü belirtmezseniz TCP taraması yapılır.
 • Siz farklı bir aralık belirtmezseniz, bir IP adresi üzerinde en çok kullanılan 1000 port taranır.
 • nmap önce bir IP adresine ping sinyali gönderir ve cevap alamaz ise o IP kapalı olarak kabul eder. Oysa, IP adresinde çalışan bir Firewall varsa ping sinyaline cevap vermemeye ayarlanmış olabilir. Ping taraması yapmadan her IP adresini açık kabul etmek için -Pn parametresini kullanmalısınız.

nmap Parametreleri

 • -sn: Port taraması yapma anlamına gelir.
 • -n: DNS Çözümlemesi yapma anlamına gelir.
 • -v, -vv, -vvv: Ekrana gösterilecek detayları arttırır.
 • -F: Daha hızlı tarama yapar. Daha az sonuç bulur.
 • -sS:Syn Taraması Yapar
 • --reason: Bulduğu bir sonucun sebebini gösterir.
 • --open: Sadece açık Portları gösterir.
 • -p-: Bir IP üzerinde bulunması muhteme 65535 portun hepsini tarar.
 • -sV: Açık portta çalışan servisin ne olduğunu bulmaya çalışır. -sC ile birlikte kullanılırsa işe yarar.
 • -sC: -sV ile versiyon tespiti yapılırken nmap scriptlerini kullanır.
 • -p: Sadece bu parametreden sonra belirtilen portları tarar.

Taranacak IP Aralığı

Taramamıza başlamadan önce, hangi IP aralığını tarayacağımızı tespit etmeliyiz. Tabii ki bizim de üyesi bulunduğumuz bir ağı taramamız gereklidir. ifconfig komutuyla bilgisayarımızın IP adresini öğrenelim.

ifconfig

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
     RX packets:3324 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:3324 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1
     RX bytes:296929 (296.9 KB) TX bytes:296929 (296.9 KB)

wlp3s0  Link encap:Ethernet HWaddr 28:c2:dd:a6:af:5b 
     inet addr:192.168.1.112 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::702d:ec16:24d0:905/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:25653 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:18391 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:9525019 (9.5 MB) TX bytes:2675265 (2.6 MB)

Komut çıktısında görüldüğü gibi wlp3s0 cihazımız, IPv4 formatında 192.168.1.112 adresini kullanmaktadır. O zaman, bizimle aynı ağda bulunan cihazlar, bağlı bulundukları DHCP Sunucudan büyük ihtimalle 192.168.1.1 ile 192.168.1.255 aralığında IP adresleri almıştır.

NOT: Akıllı ağ yöneticileri bu IP adresini elle (manual) ayarlarlar ve yukarıda varsayılan önermeden kurtulurlar.

Bu durumda tarayacağımız IP aralığını nmap komutuna 192.168.1.1-255 olarak verebileceğiniz gibi CIDR gösterimi ile 192.168.1.0/24 şeklinde de verebiliriz.

nmap Tarama Adımları

Bu noktadan sonra artık tarama yapabiliriz. Bu tarama işlemini de 3 safhada ele almalısınız. Her bir safhada bulacağınız bilgiler, bir sonraki safhada kullanılacaktır.

 1. IP Tarama:

Bağlı bulunduğunuz ağdaki cihazları ve aldıkları IP adresleri öğrenmek için yapılır.

 1. Port Tarama:

Ağda bulunan IP adreslerini kullanarak, bu adreslerde hangi portların açık olduğunu bulmak için kullanılır.

 1. Portlarda Servis Tarama:

Portlarda bulunan servislerin neler olduğunu tespit etmek için kullanılır.

nmap ile Açık IP adreslerini Öğrenme

İlk taramamızı, yukarıda belirttiğimiz 1.safhayı gerçekleştirmek için yapalım.

nmap -sn -n -v --open 192.168.1.0/24

Starting Nmap 7.01 (https://nmap.org) at 2017-05-20 22:25 +03
Initiating Ping Scan at 22:25
Scanning 256 hosts [2 ports/host]
Completed Ping Scan at 22:25, 20.49s elapsed (256 total hosts)
Nmap scan report for 192.168.1.1
Host is up (0.40s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.100
Host is up (0.086s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.101
Host is up (0.46s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.102
Host is up (0.72s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.103
Host is up (0.39s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.104
Host is up (0.37s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.112
Host is up (0.000070s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.151
Host is up (0.0070s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.169
Host is up (0.33s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.184
Host is up (0.59s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.199
Host is up (0.0056s latency).
Read data files from: /usr/bin/../share/nmap
Nmap done: 256 IP addresses (11 hosts up) scanned in 20.49 seconds

Gördüğünüz gibi tarama sonucunda, ağımızda 11 adet IP adresi bulunmuştur. Acaba bu IP adreslerinde hangi Portlar açık? Bu sorunun cevabına bakalım.

nmap ile Açık Portları Öğrenme

nmap komutuna bu IP adreslerini tek tek verebileceğiniz gibi, aralık belirterek Port taraması da yapabilirsiniz. Biz burada basit olarak açık IP adreslerinden sadece 1 tanesini seçelim ve o IP adresinin varsayılan 1000 portunu tarayalım. Zaten ifconfig komutuyla kendi IP adresimizi öğrenmiştik. Onu seçmemeye dikkat edin. İsterseniz onu da (kendinizi) tarayabilirsiniz.

Aşağıda, SYN taraması kullanıldığından, başında sudo komutu vermeliyiz çünkü SYN taraması normal kullanıcıların yapabileceği bir tarama değildir. Diğer parametrelerin ne anlama geldiğini yukarıda açıklamıştık. Bu komutun ne yapacağını açıkça yazalım ki anlaması kolay osun.

192.168.1.169 IP adresinde bulunan varsayılan 1000 portu, Ping Kontrolü yapmadan (-Pn), DNS çözümlemesi yapmadan (-n), SYN taraması ile (-sS)araştır ve ekrana açık bulunan portları (--open), sebebiyle birlikte (--reason) yazdır. İşlemin devam etme durumunu göster (-v)

sudo nmap -Pn -sS -n -v --reason --open 192.168.1.169

Nmap scan report for 192.168.1.169
Host is up, received arp-response (0.0024s latency).
Not shown: 992 closed ports, 1 filtered port
Reason: 992 resets and 1 no-response
PORT   STATE SERVICE   REASON
21/tcp  open ftp     syn-ack ttl 64
53/tcp  open domain    syn-ack ttl 64
80/tcp  open http     syn-ack ttl 64
139/tcp open netbios-ssn syn-ack ttl 64
445/tcp open microsoft-ds syn-ack ttl 64
1001/tcp open unknown   syn-ack ttl 64
1900/tcp open upnp     syn-ack ttl 64
MAC Address: 84:16:F9:FA:24:AD (Unknown)

Read data files from: /usr/bin/../share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 32.60 seconds
      Raw packets sent: 1398 (61.496KB) | Rcvd: 1359 (54.388KB)

Çıktı sonucunda, yukarıda bulunan açık Portlar görülmektedir. Yanlarında Service sütünunda bir takım servislerin açık bulunduğunu görmekteyiz. Şimdi bu servislerin detaylarını bulmaya çalışalım.

nmap ile Servis Versiyon Taraması

Bu örnekte, 192.168.1.169 IP adresinde bulunan açık Portlarda, SYN paketleri ile Versiyon Taraması yapılmaktadır.

sudo nmap -sS -sV -sC -n -v -p 21,53,80,139,445,1001,1900 192.168.1.169

Host is up (0.0040s latency).
PORT   STATE SERVICE   VERSION
21/tcp  open ftp     vsftpd 2.0.8 or later
53/tcp  open domain   dnsmasq 2.67
| dns-nsid:
|_ bind.version: dnsmasq-2.67
80/tcp  open http    TP-LINK TD-W8968 http admin
| http-methods:
|_ Supported Methods: GET POST
|_http-title: Site doesn\'t have a title (text/html; charset=utf-8).
139/tcp open netbios-ssn Samba smbd 3.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp open netbios-ssn Samba smbd 3.X (workgroup: WORKGROUP)
1001/tcp open unknown
1900/tcp open upnp    Portable SDK for UPnP devices 1.6.19 (Linux 3.4.11-rt19; UPnP 1.0)

Komutun çıktısının ilk bölümü yukarıdaki gibidir. Bu çıktıdan, açık portlarda çalışan servisler ve Versiyon bilgisini görebiliriz. Son olarak yaptığımız nmap taramasının sonucunun ikinci bölümüne bakalım.

Host script results:
| nbstat: NetBIOS name: ADSL ROUTER, NetBIOS user: <unknown>, NetBIOS MAC: <unknown> (unknown)
| Names:
|  \x01\x02__MSBROWSE__\x02<01> Flags: <group><active>
|  ADSL ROUTER<00>   Flags: <unique><active>
|  ADSL ROUTER<03>   Flags: <unique><active>
|  ADSL ROUTER<20>   Flags: <unique><active>
|  WORKGROUP<00>    Flags: <group><active>
|  WORKGROUP<1d>    Flags: <unique><active>
|_ WORKGROUP<1e>    Flags: <group><active>
| smb-os-discovery:
|  OS: Unix (Samba 3.0.14a)
|  NetBIOS computer name:
|  Workgroup: WORKGROUP
|_ System time: 2017-05-20T23:35:58+03:00
| smb-security-mode:
|  account_used: guest
|  authentication_level: share (dangerous)
|  challenge_response: supported
|_ message_signing: disabled (dangerous, but default)
|_smbv2-enabled: Server doesn\'t support SMBv2 protocol

Yukarıdaki ifadelere benzer sonuçları, siz kendi taramalarınızda da bulabilirsiniz. Burada yer alan çıktıda, Samba 3.0.14a kullanıldığı ve bu servisin guest misafir kullanıcı işlemlerine müsaade ettiği authentication_level: share (dangerous) satırıyla bize bildirilmektedir.

Sistem ve ağ yöneticisi olarak gerekli önlemleri almanız gerektiğini nmap komutuyla basitçe göstermiş olduk.

Kaynak: sudo.ubuntu-tr.net

Erdinç Tandoğan

Merhaba. Ben Erdinç Tandoğan. Siber Güvenlik Yüksek Lisans mezunuyum. Blog sitemde hem kendimi geliştirmek hemde Türkçe kaynakların çoğalması adına paylaşımlar yapmaktayım. Linkedin profilimden tarafıma ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

@Siberdinc on Instagram
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Kapatmak için ESC tuşuna basın